• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
527 115/2564 2021-02-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษาภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา(Excellent Center) งานบุคลากร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
8 ศธ0626.1/อศจ.กส/ว385 2017-10-31 หนังสือราชการภายนอก แจ้งคำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
6 2017-10-20 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคักเลิอกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
3 ๐๙๒๗/๒๕๖๐ 2017-10-16 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ธุรการนอกเวลาราชการปกติ
2 2017-10-11 คำสั่ง ตารางเวรยาม ชาย-หญิง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
1 2017-09-07 คำสั่ง บัญชีตางรางเวร-ยาม ของเจ้าหน้าที่ ชาย- หญิง และยามรักษาการณ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ